ตู้เติมเงินออนไลน์ เติมเงินออนไลน์ เติมเงินมือถือ บัตรเติม เกมส์ออนไลน์

 
 
 
Sbuytopup ให้บริการเติมเงินมือถือและเกมส์ออนไลน์ ผู้สนใจสมัครใช้บริการ กรุณาอ่านเงื่อนไขการให้บริการ และคำชี้แจงการบริการอย่างละเอียด ดังนี้

1. ผู้สมัครสมาชิกมีความสนใจและยินดีชำระค่าแรกเข้า 100 บาทเพื่อใช้บริการกับ Sbuytopup และชำระค่าบริการรายเดือนจำนวน 30 บาทต่อเดือน ตลอดระยะเวลาที่ยังใช้บริการกับ Sbuytopup อยู่ โดยยินดีรับผิดชอบในส่วนของค่าบริการในการโอนค่าแรกเข้าและเงินฝากเข้าบัญชีสมาชิก (ผ่านเคาเตอร์ธนาคารหรือ ATM หรือ Internet Banking) ด้วยตนเอง โดยอัตราค่าบริการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งล้วงหน้ากับสมาชิกก่อนจัดเก็บ

2. บริการเติมเงิน และจำหน่ายบัตรเงินสด จะนำจ่ายให้ทันทีแบบอัตโนมัติ โดยปกติแล้วแล้วผู้ซื้อจะได้รับเงินส่วนนี้เข้ามือถือทันที ยกเว้นกรณีที่ระบบเครือข่ายต้นทางมีปัญหาอาจใช้เวลาในการเติมเงิน หรือสั่งซื้อบัตรเงินสดประมาณ 10 นาที หรือหากเกินกว่านั้น กรุณาติดต่อผู้ดูและระบบทันที ก่อนดำเนินการคืนเงินให้ลูกค้าที่หน้าร้าน โดยหากระบบของเครือข่ายต้นทางมีปัญหา Sbuytopup จะแจ้งกับสมาชิกทุกครั้ง

3. Sbuytopup เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการจ่ายค่าบริการการเติมเงิน และบัตรเงินสดตามคำสั่งจ่ายของสมาชิกเท่านั้น โดยสมาชิกต้องตรวจสอบข้อมูลรายการในส่วนของความถูกต้องของข้อมูล เช่น เครือข่ายให้บริการ เบอร์โทรศัพท์ ยอดเงินที่สามารถสั่งจ่ายได้ เป็นต้น หากสมาชิกมีการสั่งจ่ายผิดหมายเลข โดยรายการนั้นสั่งจ่ายได้จริง Sbuytopup มีระบบให้แจ้งดึงเงินคืนได้ โดยสมาชิกจะได้รับเงินคืนตามจำนวน ที่ได้รับจริงจากเครือข่าย และสมาชิกยินดีรับผิดชอบในส่วนของค่าดำเนินการนี้ด้วยตนเอง แต่หากรายการนั้นไม่สามารถจ่ายได้ Sbuytopup จะคืน เงินให้โดยสมาชิกไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้น
 
 
 
ตัวอย่างการสั่งจ่ายผิด
 
  สมาชิกสั่งจ่ายเติมเงินมือถือ 1-2-call ให้หมายเลข 0821111111  
 
กรณีที่ 1
เลือกเครือข่ายบริการที่ถูกต้องและกรอกเบอร์ถูกต้อง
จ่ายได้
กรณีที่ 2
เลือกเครือข่ายบริการถูกต้อง และกรอกเบอร์ผิดเป็นของค่ายอื่น
จ่ายไม่ได้
เนื่องจากตรวจพบว่าเบอร์ผิด
ดำเนินการคืนเงินให้อัตโนมัติ
กรณีที่ 3
เลือกเครือข่ายบริการถูกต้อง และกรอกเบอร์ผิดเป็นค่ายเดียวกัน
จ่ายได้
สมาชิกแจ้งดึงเงินคืน โดยคิดค่าบริการในการติดต่อกับเครือข่าย
รายการละ 3 บาท เป็นต้น หากดึงคืนได้จะได้รับเงินคืนเท่าจำนวนที่ได้รับจริง
 
 
 
4. การให้ผลตอบแทนของ Sbuytopup ในส่วนของส่วนลด หรือโบนัสอื่นๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงได้< ทั้งนี้เพราะทางเรา เป็นเพียงผู้รับรายย่อยที่ได้รับส่วนลด หรือ บริการต่างๆ มาจากผู้ให้บริการหลักๆ เช่นกัน ดังนั้น ส่วนลดหรือผลตอบแทนต่างๆ ที่ให้กับสมาชิก จึงเปลี่ยนแปลงได้ตามผู้ให้บริการหลักและความเหมาะสม ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. กรณีสมาชิกแจ้งความจำนงขอยกเลิกการใช้บริการ หรือ มีปัญหาอื่นใดนอกเหนือจากบริการปกติ< Sbuytopup จะงดสิทธ์การบริการทันทีที่มีการแจ้ง และตรวจสอบสมาชิกที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น โดยสมาชิกที่แจ้งความจำนงยินดีให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามกระบวนการของบริษัททุกขั้นตอน
 
 
 
หากสมาชิกมียอดเงินคงค้างในบัญชี Sbuytopup จะนำจ่ายออกเป็นเงินสดเข้าบัญชีชื่อของสมาชิกที่ได้รับยืนยันแล้วเท่านั้น โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ และได้รับเงินภายใน 3 วัน การนำจ่ายต้องเป็นเงินในส่วนที่สมาชิกนำฝากเข้าระบบเท่านั้น ทั้งนี้หากมีรายที่ได้ที่ได้รับจากโบนัสค่าแนะนำ สมาชิกที่ต้องการยกเลิกสามารถใช้โดยนำจ่ายออกเป็นค่าบริการได้เท่านั้น ไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้
 
 
 
6. ธุรกิจของ Sbuytopup ไม่ใช่ธุรกิจขายตรง แต่เป็นธุรกิจที่มีไว้สำหรับชำระค่าบริการรายย่อยที่เปิดให้บริการ เหมือนกับผู้ให้บริการรายย่อยทั่วๆไปเท่านั้น และไม่ใช่การนำเงินของรายใหม่มาจ่ายรายเก่า เพราะทางสมาชิกทุกคน สามารถใช้บริการจ่ายและชำระสาธารณูปโภคต่างๆ ได้ทันที ไม่มีการนำเงินของสมาชิกไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือ จากใช้จ่ายบริการตามที่สมาชิกกำหนดเท่านั้น

7. ผลตอบแทนต่างๆนอกเหนือจากส่วนลดค่าบริการที่ Sbuytopup ให้ มีไว้เพื่อโฆษณาและแผนการตลาดเท่านั้น ดังนั้นหากมีการยกเว้นแผนการตลาดส่วนนี้ จะแจ้งให้สมาชิกทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดย Sbuytopup สามารถงดเว้นการจ่ายผลตอบแทนใดๆให้สมาชิกได้ในกรณีดังนี้

7.1 สมาชิกรายนั้นมีพฤติกรรมส่อไปในทางเจาะจงในการรับผลตอบแทนโดยมิชอบทางพฤตินัย เช่น โอนเงินฝากมา เพื่อรับผลตอบแทนระยะสั้นและสั่งถอนโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานอย่างแท้จริง

7.2 Sbuytopup พบว่ามีการนำจ่ายที่ผิดพลาดเนื่องจาก ระบบการนำจ่ายของ Sbuytopup สมาชิกยินดีคืนผลตอบแทนนี้ให้ โดย Sbuytopup จะมีการชี้แจงก่อนทุกครั้ง

8. การจ่ายบริการของทาง Sbuytopup ไม่ใช่บริการในรูปแบบของเงินอิเลคทรอนิคส์ สมาชิกที่ต้องการเปิดใช้บริการต้องมีเงินสดเป็นทุนสำรองไว้ในบัญชีสมาชิกที่เปิดไว้กับ Sbuytopup หาก Sbuytopup ตรวจสอบพบว่ามีการเปิดใช้บริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการยกเครดิตให้กับสมาชิกอื่น หรือ บุคคลที่สาม ในลักษณะใด ที่เข้าข่ายทำเพื่อโยกย้ายเงิน,การฟอกเงิน หรือส่อไปในทางทุจริต เราจะดำเนินการตรวจสอบทันที

9. หากมีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ระหว่างสมาชิก หรือกับบุคคลอื่น ที่อาจจะเกิดจากการตกลงที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Sbuytopup แล้ว Sbuytopup ไม่ขอรับผิดชอบ หรือให้การช่วยเหลือ หรือข้องเกี่ยวทางด้านกฎหมายกับสมาชิก หรือ แต่จะช่วยประสานงานให้ได้ตามความเหมาะสม

10. เว็บไซต์ Sbuytopup เปิดให้บริการและให้ส่วนลด และผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์เท่านั้น
หากสมาชิกท่านใดหรือบุคคลใดนำชื่อของ Sbuytopup ไปใช้เพื่อการโฆษณา ชวนเชื่อ แนะนำ หรือบอกต่อ เพื่อวัตถุประสงค์อันไม่สุจริต โดยก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือทรัพย์สิน ของบุคคล หรือนิติบุคคลใด
 
 
 
เว็บ Sbuytopup จะไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับคู่กรณีใดๆทั้งสิ้น หรือหากเว็บไซต์ Sbuytopup
ตรวจพบการกระทำดังกล่าวอันส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเว็บไซต์ บริษัท หรือบุคคลอื่น จะดำเนินการปิดการ
ให้บริการกันสมาชิกท่านนั้น และสมาชิกที่ตรวจพบว่าเกี่ยวข้อง และดำเนินการทางกฏหมายทันที (ขึ้นกับกรณี)

 
 
 
11. รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านที่สมาชิกได้สมัครมาใช้บริการกับ Sbuytopup เป็นสิทธิ์ของผู้สมัครแต่เพียงผู้เดียว เจ้าของรหัสต้องให้ความสำคัญ ระมัดระวังให้การสร้าง การนำไปใช้ การให้หรือการบอกต่อบุคคลอื่น ด้วยตนเอง หากมีความผิดพลาด เสียหาย อันเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเจ้าของรหัสในการนำไปใช้ การให้ หรือบอกต่อ Sbuytopup จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น

 
 
 
เงื่อนไขในการแนะนำสมาชิกและผลตอบแทน
 
 
 
1. Sbuytopup อนุญาตให้สมาชิกที่ใช้บริการของ Sbuytopup ที่เปิดใช้บริการกับเราโดยต่อไปนี้จะเรียกว่า "สมาชิกต้นทาง" สามารถโฆษณาเพื่อหาสมาชิกใหม่เพื่อรับผลตอบแทน ไม่จำกัดจำนวน โดยต่อไปนี้จะเรียกว่า "สมาชิกปลายทาง" โดยตรวจสอบการให้ผลตอบแทนได้ที่เว็บไซต์ Sbuytopup.com เท่านั้น การแนะนำนี้มิใช่การหาสายงานในแบบลูกโซ่ แต่เป็นการให้ผลตอบแทนสำหรับการแนะนำเท่านั้น จึงมีวันการปรับเปลี่ยนและสิ้นสุดการรับผลตอบแทน

2. Sbuytopup ตกลงให้ผลตอบในรูปของ Cash Bonus สำหรับสมาชิกที่สมัครใช้บริการและนำฝากเงินสำหรับจ่ายค่าบริการ เข้าบัญชีของสมาชิก ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การให้ผลตอบแทนที่หน้าเว็บไซต์ Sbuytopup เท่านั้น โดยผลตอบแทนนี้สามารถมีการปรับเปลี่ยนและมีวันสิ้นสุดการรับผลตอบแทน

3. การนำลิงค์การแนะนำสมาชิกหรือข้อความโฆษณาใดๆ ที่นำไปทำการตลาดด้วยการโฆษณา, การแนะนำ หรือ บกต่อ โดยอาจมีการรายละเอียดต่างๆที่บิดเบือน หรือเกินจริง ที่ที่มิได้เกิดจากการกระทำของเว็บ Sbuytopup ไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม เว็บ Sbuytopup ไม่ขอรับผิดชอบต่อผลกระทบ ซึ่งอาจเกิดผลเสีย ต่อบุคคล นิติบุคคล หรือทรัพย์สิน หรือชื่อเสียง ใดๆทั้งสิ้น